U ovom članku ćemo pojasniti kako administratori sistema u laboratoriji mogu da sami dizajniraju izgled barcode naljepnice.

Korisnici WizardLab softvera koji imaju pristup administraciji rješenja od sada će biti u mogućnosti da samostalno podešavaju informacije koje žele prikazati na barcode naljepnici svog laboratorija.

Ako na primjer ne želite prikazati jedinstveni identifikator pacijenta zbog očuvanja njegove privatnosti ili na naljepnici želite prikazati još podataka vezanih za uzorak sve što trebate uraditi je sljedeće…

U administraciji WizardLab-a pronađite tab sa nazivom Podešavanje BarCode-a.

Klikom na ovaj tab otvoriti će se stranica koja ima dvije mogućnosti.

U gornjem dijelu ovoga taba i pod nazivom Podesi svoj BarCode printer nalaze se opcije za inicijalno podešavanje BarCode printera.

S obzirom da je u vašem slučaju ovaj dio vjerovatno već podešen pri implementaciji riješenja možemo preći na drugi, za ovo upustvo važniji dio…

Dizajniraj svoje naljepnice

Ispod, na dijelu pod nazivom Dizajniraj svoje naljepnice imati ćete mogućnost da odredite informacije koje želite prikazivati na naljepnicama u vašem laboratoriju.

Tu imate dvije opcije, možete uređivati:

  1. Naljepnicu koju lijepite na uzorak zbog automatizacije i praćenja kroz lab proces i

  2. Naljepnicu koju lijepite na uputu zbog arhiviranja ili nekog drugog razloga

Plava linija ispod naziva vam pokazuje na kojoj naljepnici trenutno radite. Na primjeru sa slike možete vidjeti da trenutno radimo na izgledu naljepnice uzorka.

Tu imamo 6 predefinisanih pozicija koje ustvari prikazuju 6 stvarnih pozicija na kojima se mogu prikazati neke informacije na uzorku, i označene su kao Pozicija 1., Pozicija 2. itd...

Klikom na neku od njih imati ćete mogućnost da trenutni podatak zamijenite sa nekim drugim, pa da npr. umjesto identifikatora subjekta postavite DOB pacijenta.

Također imate mogućnost da, ukoliko to želite, sa naljepnice uklonite barcode ili broj (uzorka ili prijave).

Ako želite da na nekoj poziciji uopće nema informacija onda jednostavno ostavite prazno kao na slici ispod

A možete i da kliknete na "X" da obrišete podatke iz polja

Ako želite provjeriti kako izgleda ono što ste dosada odabrali onda klikom na akciju pregled naljepnice imate mogućnost da vidite kako bi to što ste odabrali izgledalo na naljepnici.

Deaktiviranje i aktiviranje naljepnice

Ako iz nekog razloga ne želite da koristite neku od ove dvije naljepnice u vašem laboratoriju onda jednostavno istu deaktivirajte.

Na prethodnom primjeru ste mogli vidjeti kako se deaktivira naljepnica za uputnicu.

Kada je naljepnica aktivirana ova tačka koja se nalazi pored njenog naziva biti će plave boje. U slučaju kad je deaktivirana tačka će biti sive boje.

Imajte na umu da se automatizacija rada u vašem laboratoriju direktno naslanja na barcode po uzorku, i u slučaju da deaktivirate naljepnicu na uzorku automatizacija neće funkcionisati.

PS: Važno je napomenuti da se ovo promjene neće reflektirati na vaš WizardLab account ukoliko iste ne snimite klikom na dugme Snimi Promjene.

Time smo došli do kraja ovog uputstva. Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte našu podršku.

Jeste li pronašli odgovor?