Kao što znate, dosad ste imali mogućnost da u toku rada naknadno dodate analizu na uzorak, međutim nakon snimanja same upute niste imali mogućnost da dodate novi uzorak na istu.

Od sada će i to biti moguće a u ovom kratkom članku ćemo pojasniti kako da dodate novi uzorak na uputu u procesu obrade.

Dodavanje uzorka ćemo podijeliti u dva glavna koraka:

  • Dodavanje uzorka

  • Dodavanje analiza na uzorak

Prije toga, samo napomena da novi uzorak možete dodati na uputnicu u svim statusima, osim ako su svi uzorci verifikovani. Jednom kada su svi uzorci verifikovani, ako želite dodati novi uzorak na uputu, morate prvo skinuti verifikaciju i dodati novi uzorak.


1. Dodavanje uzorka na uputu

Da biste dodali novi uzorak na uputu, potrebno je da otvorite prijavu sa uzorcima i odaberete iz dodatnih akcija na uputi opciju "Dodaj uzorak".

Kada to uradite, otvorit će se novi prozor za dodavanje novog uzorka.

Ovdje u novom prozoru sada vidite na koji broj prijave dodajete uzorak, a ispod toga imate polje pomoću kojeg možete pronaći vrstu uzoraka koji želite dodati na uputu.

Sada na polju za pretragu uzoraka pronađemo uzorak koji želimo upisujući barem 3 početna slova vrste uzorka koju želite dodati. Tada će sistem ponuditi do 5 ponuđenih uzoraka po tom nazivu.

U našem slučaju, potražit ćemo urin, i odabrati ga kao što vidite na GIF-u ispod.

Nakon što smo odabrali uzorak, ovdje možemo da upišemo i podatke o uzorku i to:

  • Urgentnost uzorka - Ovdje odaberemo da li je uzorak "Rutina" ili "Hitno"

  • Vrijeme uzorkovanja - Ovdje upišemo datum i vrijeme uzimanja uzorka

  • Mjesto uzorkovanja - Ovdje upišemo mjesto uzimanja uzorka (npr. desna ruka)

  • Uzorak prikupio - Ovdje upisujemo osobu koja je uzela uzorak

Napomena da je automatski odabrana Rutina kao prioritetnost, i nijedan od ostalih nabrojanih podataka nije obavezan pri unosu.

Ako ste nekim slučajem odabrali pogrešan uzorak, možete poništiti izbor klikom na "X" u desnom dijelu ekrana, i onda ponovo odabrati uzorak.

I na kraju, kada smo popunili sve podatke o uzorku, preostaje nam da kliknemo na dugme "Snimi uzorak" da bismo ga dodali na uputu.

Napomena: Možete dodati samo jedan uzorak, a ako želite dodati još jedan, morate ponoviti ovaj postupak.

Ovim smo dodali novi uzorak, i nakon toga sistem nas vraća na uputnicu gdje treba da dodamo i analize na dodani uzorak, a o tome više u nastavku uputstva..


2. Dodavanje analiza na uzorak

Čim smo dodali uzorak klikom na dugme "Snimi uzorak", nalazimo se na uputnici sa svim uzorcima pacijenta, i ovdje sada vidimo na vrhu liste da je dodan novi uzorak, i nalazi se u statusu "Novi".

Primjetimo i da nema dodanih analiza na uzorku, pa ćemo sada dodati analize na uzorak klikom na "Dodaj analize".

Sada u novom malom prozoru odabremo ili tražimo analize ukoliko postoji više analiza i dodamo ih na uzorak.

Lista će prikazati sve analize iz datog uzorka, a Vi možete dodati koliko god analiza želite iz tog uzorka jednostavnim odabirom, kao što je pokazano na primjeru ispod za recimo EDTA uzorak.

Napomena: Sada smo dodali analize potrebno je da ispišete naljepnicu za uzorak.

Time ste kompletirali proces dodavanja novog uzorka na uputu, i sada možete rutinski nastaviti sa obradom ovog uzorka kroz sistem.


Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ako imate dodatnih pitanja i nejasnoća, javite nam se preko chat-a.

Vaš WizardHealth tim.

Jeste li pronašli odgovor?