Dodavanje novog uzorka na uputu

Saznajte kako da naknadno dodate novi uzorak na uputu

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Dodavanje uzorka ćemo podijeliti na dva glavna koraka:

  • Dodavanje uzorka na uputu

  • Dodavanje analiza na uzorak

Prije toga, samo napomena da novi uzorak možete dodati na uputnicu u svim statusima, osim ako su svi uzorci verifikovani. Jednom kada su svi uzorci verifikovani, ako želite dodati novi uzorak na uputu, morate prvo skinuti verifikaciju i dodati novi uzorak.


1. Dodavanje uzorka na uputu

Da biste dodali novi uzorak na uputu, potrebno je da otvorite prijavu sa uzorcima i odaberete iz dodatnih akcija na uputi opciju "Dodaj uzorak".

Kada to uradite, otvorit će se novi prozor za dodavanje novog uzorka gdje odaberemo uzorak i upišemo dodatne podatke.

Glavni i jedini obavezni podatak za unos jeste Vrsta uzorka i tu treba da unesete najmanje 3 slova od naziva uzorka i sistem će Vam ponuditi sve uzorke sa tim nazivom, a možete utipkati i cijeli naziv uzorka.

Svi podaci za upis su:

  • Vrsta uzorka - Ovdje tražimo i odaberemo uzorak koji želimo

  • Urgentnost obrade - Ovdje odaberemo da li je uzorak "Rutina" ili "Hitno"

  • Anatomsko mjesto - Ovdje odabremo anatomsko mjesto

  • Metoda uzorkovanja - Odabir metode uzorkovanja

  • Uzorak prikupio - Ovdje upisujemo osobu koja je uzela uzorak

  • Vrijeme uzorkovanja - Ovdje upišemo datum i vrijeme uzimanja uzorka

Napomena da je automatski odabrana Rutina kao prioritetnost, i jedini obavezan podataka za upis jeste vrsta uzorka.

Prije snimanja novog uzorka imamo opciju da odaberemo i printer za ispis barkod naljepnice za uzorak - ukoliko postoji za to potreba.

Kada smo upisali sve podatke, preostaje da kliknemo na dugme "Snimi podatke" da bi dodali novi uzorak na prijavu.

Napomena: Možete dodati samo jedan uzorak, a ako želite dodati još jedan, morate ponoviti ovaj postupak.

Ovim smo dodali novi uzorak, i nakon toga sistem nas vraća na uputnicu gdje vidimo da je dodan novi uzorak bez analiza.

Sada treba da dodamo i analize na dodani uzorak, a o tome više u nastavku uputstva na jednom primjeru..


2. Dodavanje analiza na uzorak

Čim smo dodali uzorak klikom na dugme "Snimi uzorak", nalazimo se na uputnici sa svim uzorcima pacijenta, i ovdje sada vidimo na vrhu liste da je dodan novi uzorak, i nalazi se u statusu "Novi".

Primjetimo i da nema dodanih analiza na uzorku, pa ćemo sada dodati analize na uzorak klikom na "Dodaj analize".

Nakon toga u novom malom prozoru odabremo ili tražimo analize ukoliko postoji više analiza i dodamo ih na uzorak.

Lista će prikazati sve analize iz datog uzorka, a Vi možete dodati koliko god analiza želite iz tog uzorka jednostavnim odabirom, kao što je pokazano na primjeru ispod za ovaj uzorak.

Napomena: Za uzorak se prikazuju samo analize koje se rade iz ovog uzorka, ali također i agnostične, odnosno analize koje nisu vezane ni za jedan uzorak u sistemu.

Time ste kompletirali proces dodavanja novog uzorka na uputu, i sada možete rutinski nastaviti sa obradom ovog uzorka kroz sistem.


Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ako imate dodatnih pitanja i nejasnoća, javite nam se preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?