Ručna separacija uzoraka u WizardLab-u

Saznajte kako možete uraditi proces separacije uzoraka u WizardLab-u

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom članku ćemo pojasniti kako možete uraditi separaciju uzoraka u Vašem laboratoriju ukoliko za to imate potrebu.

Proces je vrlo jednostavan i gotov je sa samo nekoliko klikova mišem.

Rezultat procesa separacije je da uz orginalni uzorak, dobijete novi uzorak sa analizama koje ste odabrali.

Bitno je napomenuti i da Vam sistem automatski printa barkod naljepnicu za novi uzorak.

U ovom uputstvu, proces separacije uzorka ćemo podijeliti u nekoliko koraka, pa pogledajmo kako to izgleda na primjeru ispod..


Prvi korak - odabir separacije uzorka

Prvo ćemo na obradi pronaći i otvoriti pregled uzorka koji želimo podijeliti i preko dodatnih opcija na uzorku odaberemo opciju "Ručna separacija uzorka"


Drugi korak - Odabir analiza za separaciju

Sada ćemo otvoriti meni sa dodatnim akcijama i odabrati opciju "Separacija uzorka"

Korak 3. - Pregled analiza

Nakon što smo to uradili, otvara nam se prozor sa pregledom svih analiza na ovom uzorku.

U samom vrhu vidimo o kojem se uzorku radi, a ispod se nalaze i sve analize

Sada preostaje da odaberemo analize koje želimo prebaciti u novi uzorak i za koji ćemo dobiti novu naljepnicu.

Treći korak - Završetak separacije preko "Završi i isprintaj naljepnicu"

Kada smo označili koje analize želimo prebaciti u novi uzorak, onda preostaje da kliknemo na dugme "Završi i isprintaj naljepnicu".

Prije toga da spomenemo da možemo i izmjeniti printer na koji ćemo isprintati naljepnicu prije samog snimanja

Kada smo zadovoljni odabirom analiza i printera za naljepnice uradimo separaciju uzorka klikom na dugme "Završi i isprintaj naljepnice"

Kada ste kliknuli na dugme, dobit ćete obavijest da ste uspješno snimili separaciju uzorka i sistem će automatski isprintati barkod naljepnicu koju lijepite na novi uzorak.

Napomena: Ukoliko na računaru nije odabran defaultni (zadani) printer za barkod naljepnice, morate odabrati printer na koji želite da izađu naljepnice.


Pregled uzoraka nakon separacije

Kada smo završili sa separacijom uzorka, sistem nas vrati na pregled prijave i vidjeli smo na videu iznad da sada imamo 2 uzorka "Serum" sa analizama onako kako smo ih podijelili prilikom separacije.

Ako kliknemo na naziv uzorka, u GIF-u ispod vidjet ćemo da se orginalni uzorak uvijek nalazi iznad separiranog uzorka, jer orginal ima broj uzorka "01" dok separirani uzorak je ispod i on ima broj uzorka "04" jer postoje još dva uzorka, pa je separirani uzorak seruma dobio broj uzorka "04"

Isti poredak će biti i na samom nalazu pacijenta.

Bitno je napomenuti da svi novi uzorci dobijeni separacijom nasljeđuju sve ostale osobine, tj. parametre orginalnog uzorka, kao npr. prioritetnost, pošiljaoca, ko je uzeo uzorak itd.

Dodatno, ukoliko želimo orginalni uzorak dodatno separirati i time napraviti treći uzorak, to možemo uraditi tako što ćemo ponoviti isti proces.

U tom slučaju, poredak uzoraka na prijavi, a i na nalazu bi išao ovako:

  1. orginalni uzorak

  2. prvi separirani uzorak

  3. drugi separirani uzorak

  4. itd.

Na slici ispod pogledajte kako izgleda ovaj poredak uzoraka na samom nalazu

Dakle, kao i na pregledu na prijavi, vidimo da je orginalni uzorak na vrhu, a separirani ispod. Također, to vidimo i po različitom broju uzorka i vremenu prijave, dok su ostali parametri kao što je prioritetnost, vrijeme uzorkovanja ostalo isto.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?