Kao što znate, trenutno u sistemu pri prijavi uzorka/uzoraka automatski vam izlazi po jedna naljepnica za svaki od prijavljenih uzoraka.

Naravno, imate opciju i da kasnije naknadno isprintate naljepnicu u toku obrade.

Međutim, svjesni smo da postoje scenariji gdje Vi imate potrebu da na samoj prijavi printate više od jedne naljepnice za uzorke.

Zbog toga smo sada omogućili da na prijavi printate dodatne naljepnice, onoliko naljepnica koliko Vam je potrebno.

Pa pokažimo to ukratko na primjeru ispod..


Dakle, prijavimo uzorke, i sada na posljednjem koraku prijave, odnosno na pregledu prijavljenih uzoraka kao i dosad automatski će da se isprinta jedna naljepnica.

Međutim, sada možete primjetiti da tu imamo i dugme za ispis dodatnih naljepnica pod nazivom "Ispiši naljepnicu" za svaki od prijavljenih uzoraka zasebno.

Znači, imamo dugme za print naljepnica za svaki od uzoraka koji smo prijavili, a u našem slučaju to su ova dva uzorka ispod.

Sada po potrebi mogu isprintati dodatnu naljepnicu, ili više naljepnica klikom na dugme. Svaki put kada kliknete na dugme za ispis, printate jednu naljepnicu za taj uzorak.


Napomena:

Već je podešeno da se automatski printaju naljepnice na prijavi, međutim ukoliko se slučajno desi da morate da odaberete prvo printer (Zebra) na koji ćete printati naljepnice, u tom slučaju dugme "Ispiši Naljepnicu" će se pojaviti tek nakon što odaberete printer sa liste.

Nadamo se da će Vam ova nova funkcionalnost olakšati rad u WizardLab-u.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth Tim

Jeste li pronašli odgovor?