Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija laboratorije
Podešavanje i korištenje automatske separacije uzoraka
Podešavanje i korištenje automatske separacije uzoraka
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Ovdje ćemo da pojasnimo korake podešavanja automatske separacije kroz administraciju u WizardLab-u.

Naravno, ovo podešavanje može da radi samo administrator u laboratoriji, te jednom kada se podesi, koristi se na nivou cijelog laboratorija.

Kada radimo administraciju, novi separirani uzorak će dobiti na svojoj etiketi i mogućnost dodavanja tag-a, odnosno imena separiranog uzorka koji će se jasno vidjeti na etiketi na uzorku.

Zbog toga, da bismo podesili automatsku separaciju, moramo uraditi slijedeće:

 • Podesiti prikazivanje tag-a na barkod etiketi

 • Podesiti pravila separacije na uzorku


Podešavanje barkod etikete

 • Korak 1.

Potrebno je da otvorimo administraciju, i odaberemo postavku "Barcode naljepnice"


 • Korak 2.

Na poziciju broj 6 (mogu i druge kombinacije) odabrati da prikazuje "Uzorak tagovi"

Sada će se podatak o tagu prikazivati na barcode etiketi.


Podešavanje pravila separacije na uzorku

 • Korak 1.

Idemo na administraciju, i sa dna ekrana odaberemo postavku "Automatska separacija"


 • Korak 2.

Ovdje sada vidimo popis svih uzoraka za koje su već napravljena pravila separacije te broj separiranih uzoraka za svaki od njih

Ovdje imamo i ikonicu "tri tačke" sa opcijama:

 • Izmjene pravila separacije uzorka

 • Brisanja pravila separacije uzorka

Izmjenu pravila separacije ćemo pokazati naknadno, a sada ćemo prvo napraviti pravila separacije za novi uzorak "Serum kapilarna".


 • Korak 3.

Dakle, idemo na opciju "Dodaj uzorak"


 • Korak 5.

Sada u novom prozoru sa liste svih uzoraka u Vašem laboratoriju, odaberete sa liste uzoraka, ili jednostavno potražite uzorak po nazivu

Ja ću potražiti uzorak "Serum kapilarna" preko pretrage.

Sada nam se otvara popis svih analiza na uzorku "Serum kapilarna", te možemo odabrati analize koje želimo prebaciti u novi uzorak.


 • Korak 5.

Da bismo napravili novi uzorak, idemo na dno liste i kliknemo na opciju "+ Dodaj novi uzorak koji nastaje separacijom"

Kada smo to uradili vidjet ćemo da smo napravili novi uzorak, ali još nismo odabrali koje analize da prebacimo u ovaj uzorak.

Ispod vidimo i da možemo dodati još jedan uzorak, ukoliko to želimo. Princip je isti.

Također, vidimo i opciju dodavanja tag-a, odnosno naziva novonastalnog uzorka koji će nam pomoći da identificiramo uzorak kasnije u laboratoriji, a taj podatak ćemo vidjeti i na barkod etiketi.


 1. Korak 6. (opcionalno)

Ovdje možemo dodati tag za novonastali uzorak klikom na polje "'+dodaj tag za uzorak"

Odabremo neki od već postojećih tagova sa liste, ili napravimo novi.

Novi napravimo tako što u polje upišemo naziv novog taga, i sistem će nakon toga ponuditi opciju da ga spasimo kao novi tag.

Mi ćemo ovaj put odabrati tag sa liste

Nakon tagovanja uzorka, vidimo da je prikazan tag ispod naziva uzorka, a ako želite, možete ga izbrisati klikom na ikonicu "x" kraj naziva tag-a.

Napomena: Vi možete dodati još tagova po istom principu, mada morate voditi računa o prikazu tag-a na naljepnici jer je polje predviđeno za prikaz naziva tag-a na naljepnici ograničeno.

Sada nam preostaje da sve analize koje želimo separirati "prebacimo" u ovaj novi uzorak.


 • Korak 7.

Sada se vratimo na vrh liste, na originalni uzorak i odaberemo analize koje želimo prebaciti u novi uzorak.

Nakon što smo odabrali željene analize, kliknemo na opciju "Razdvoji analize", i tu odaberemo ovaj naš novi uzorak koji smo dodali i tagovali.

Time će se označene analize prebaciti u novi separirani uzorak.

Sada smo završili postavku separacije ovog uzorka, i vidimo da su analize sada separirane u novi uzorak koji smo dodali.

Postupak možete ponoviti, te napraviti nove uzorke.

Dakle, princip je isti, a ovo je u biti izrada pravila po kojima će se dati uzorak separirati u vašem laboratoriju.

I na kraju spomenimo i opcije na izmjeni uzorka...


 • Izmjena uzorka

Izmjeni uzorka pristupamo preko ikone "Uredi" na administraciji

A u ovom primjeru pokazat ćemo na jednom od separiranih uzoraka.

Dakle, ovdje možemo mijenjati dosta toga, pa krenimo:

 • Imamo opciju da novi uzorak izbrišemo klikom na "X" kraj uzorka i time izbrišemo to pravilo automatske separacije

 • Možemo neku od analiza, ili više od njih odznačiti i time automatski vratiti u originalni uzorak

 • Možemo ponovo neke analize ponovo prebaciti u novi uzorak

Eventualno možemo napraviti još jedan uzorak pa u njega prebaciti neke od analiza.

Uglavnom, poenta je da možete uređivati koje analize želite dijeliti u više kombinacija i po Vašim preferensama.

Za uzorke za koje je podešena automatska separacija, imat ćete opciju na uzorku u toku obrade

I na kraju, ako želite kasnije koristiti automatsku separaciju za recimo ovaj uzorak na obradi, jednostavno odaberete opciju "Automatska separacija" na opcijama uzorka

Sistem će vas pitati i na koji printer želite da ispišete barkod naljepnice i nakon toga uzorak će biti separiran po pravilima koja smo postavili u ovom uputstvu.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?