Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija Accounta (računa)
Administracija analiza (izmjena, brisanje, i izmjena metoda...)
Administracija analiza (izmjena, brisanje, i izmjena metoda...)
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Administraciji analiza na nivou računa (account-a) pristupamo preko navigacije i odabirom dijela "Šifrarnik pretraga".

Na ovom dijelu vidite listu svih analiza dodanih na račun, a više o pregledu u nastavku...


 1. Pregled liste analiza

Ovo je pregled svih analiza dodanih na laboratorij, ali isti je prikaz i za account.

Vidimo osnovne podatke o analizama:

 • Puni naziv analize

 • Vrstu uzorka

 • Opcije (klikom ovdje imamo opcije izmjene ili brisanja analize)

Dodatno, u gornjem desnom uglu imamo opciju da dodamo novu pretragu na account

Detaljno uputstvo za dodavanje nove analize na account nađite klikom na link ovdje.


2. Brisanje analiza

Brisanje analiza se može uraditi direktno na listi klikom na "tri tačke" pa potom odabirom opcije "Obriši"

Ili da otvorimo analizu i klikom na dodatne opcije odaberemo "Izbriši pretragu"

Ovdje je bitno napomenuti da se razlikuje brisanje analize sa:

 • popisa analiza za account

 • popisa analiza za laboratorij

Ukoliko izbrišemo analizu za account, tada tu analizu brišemo automatski i sa svih laboratorija. Dok, ukoliko brišemo samo sa laboratorije, onda je brišemo samo za taj laboratorij, i uvijek je možemo ponovo povući/dodati sa listi analiza na account-u.


3. Izmjena analiza

Klikom na "Uredi podatke" možemo izmjeniti neke od podataka analize (a možemo naći ovu opciju ili otvaranjem analize ili na listi svih analiza, kao i za opciju brisanja analiza)

Ovdje je opet bitno razlikovati:

 • izmjena analize na account-u

 • izmjena analize za laboratorij

Ako mijenjamo analizu na account-u tu možemo da radimo sve izmjene na analizi, dok ako radimo izmjenu analize na laboratoriji, tada ne možemo da mijenjamo osnovne podatke analize i to:

 • naziv

 • šifra

 • uzorak

Dakle ovo su stavke koje ne možemo mijenjati jer su na nivou account-a, a ne laboratorije i one su zatamnjene te se ne mogu mijenjati na nivou laboratorije.


4. Pretraga analiza

U vrhu se nalazi polje za pretragu analiza, i sada je pretraga pojednostavljena, jer sada ne moramo znati u kojem uzorku se nalazi neka analiza da bismo je našli.

Možemo pretraživati po nazivu analize, šifri ili nazivu uzorka.


5. Poredak analiza u laboratoriji

Ukratko da spomenemo i da sada možemo redati analize onako kako nam odgovara, i to klikom desno na dodatne akcije

Otvara se prozor gdje su analize prikazane po uzorcima, dakle za odabrani uzorak sve analize koje postoje i tu možemo da drag and dropom redamo analize unutar uzorka onako kako želimo da nam budu prikazane na radnim listama i nalazu.

Bitno je napomenuti sa poredak analiza kao opciju imamo samo za listu analiza na laboratoriji, jer tu određujemo i poredak analiza kroz sistem i na nalazu.


6. Dodavanje više metoda na analizu (brisanje i editovanje metoda)

 • Dodavanje metode

Na nivou accounta dodajete metode koje će se kasnije moći dodati za analizu na nivou laboratorije.

Zasebno uputstvo sa detaljima o dodavanju više metoda pronađite klikom na link ovdje.

Dakle, ako dodate 2 metode na accountu za analizu, vi možete kasnije da odaberete samo te 2 metode za tu analizu na nivou laboratorije.

Dodatnu metodu, uz postojeću dodajete na accountu klikom na dodatne opcije pa "Dodaj drugu metodu"

Otvorit će nam se prozor gdje upišemo novu jedinicu mjere, referentnu, metodu onako kako želimo i spasimo izmjene.

Kada smo to uradili i kada se vratimo na pregled analize, vidimo da imamo obje metode prikazane

Sada ako povučemo ovu analizu u laboratorij, povući ćemo i obje dodane metode i sve referentne vrijednosti i ostale podatke o analizi po tim metodama.

A isto tako sada ručno možete dodati drugu metodu na nivou laboratorije tako što opet idete na dodaj drugu metodu na analizu i odaberete metodu sa liste metoda (jer je dodana za ovu analizu na nivou account-a.)

Vrijedi napomenuti da ukoliko analiza ima dvije metode, tada Vam se pojavi i opcija na izmjeni analize da označite koja od metoda je standardna u laboratoriji.

 • Izmjena metode

Metodu možete mijenjati na:

 • accountu

 • laboratoriji

Ako mijenjate metodu na account-u tada će se izmjena uraditi automatski u svim laboratorijama gdje je postojala analiza. Dok, ako mijenjate metodu sa analize na nivou laboratorije, tada samo mijenjate metodu za taj laboratorij.

Ako želimo izmjeniti analizu po prvoj metodi, idemo na "Uredi podatke" za analizu

Dok ako želimo da izmjenimo podatke po novoj dodanoj metodi, kliknemo na naziv metode i onda u slijedećem prozoru idemo isto na "Uredi Podatke" pa mijenjamo podatke.

 • Brisanje metode

Metodu možete brisati sa:

 • account-a

 • laboratorije

Ako brišete sa account-a, metoda će ostati na analizi u laboratorijama gdje ste dodali tu metodu, dakle neće se automatski izbrisati, ali je ne možete više nanovo dodati za tu analizu u laboratoriji. Dok, ako brišete metodu sa analize na nivou laboratorije, tada samo brišete metodu na analizi iz te laboratorije, a ne sa glavnog account-a.

Ako želite da izbrišete dodatnu metodu, kliknete na nju

Zatim odaberete opciju "Izbriši metodu"


Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, javite se našem timu za podršku korisnicima.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?