Dodavanje flagova na analizu
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom kratkom uputstvu ćemo pojasniti kako možete da dodate flag na postojeću analizu.

Za primjer, uzet ćemo da želimo za analizu Glukoza uz nisku (L) i visoku vrijednost (H) dodati i kritično visoku vrijednost (HH).

To ćemo uraditi tako što odemo na administraciju laboratorije i zatim otvorimo dio za pretrage.

Sada pronađemo analizu Glukoza i otvorimo je. Vidimo da imamo dodanu referentnu vrijednost za nisku (L) i visoku (H) vrijednost.

Sada ćemo uraditi edit (izmjenu) analize i dodati da je rezultat analize od 11,1 i naviše, rezultat koji je kritično visoka vrijednost (HH).

Ali prije toga, moramo podesiti i da je flag (H) sada raspon od 6,1 do 11,1.

Tako da ćemo izmjeniti flag sa veće ">" na raspon "-" tako da svaka vrijednost od 6,1-11,1 je sada visoka vrijednost (H), dok će sve iznad 11,1 biti flag kritično visoka (HH).

Flagove je moguće dodavati i brisati, te praviti razne kombinacije - naravno ovisno o ukazanoj potrebi za datu pretragu.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?