Sve kolekcije
WizardLab uputstva
Često postavljana pitanja (F.A.Q.)
Kako da pošaljem zahtjev za intervencijom timu za podršku?
Kako da pošaljem zahtjev za intervencijom timu za podršku?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom uputstvu ćemo pojasniti kako uputiti zahtjev za intervencijom prema korisničkoj podršci WizardHealth na potpun i ispravan način.

Ovo će omogućiti efikasniju i jasniju komunikaciju i rješavanje vašeg zahtjeva u kraćem roku i sa manjom mogućnosti nesporazuma i greške pri intervenciji.

Ispod ćemo navesti najčešće zahtjeve.


 1. Dodavanje nove analize

Za dodavanje novih analiza u sistem molimo da nam u tekstu zahtjeva inicijalno pošaljete sve potrebne podatke:

 • naziv analize

 • naziv uzorka

 • jedinicu mjere

 • tip referentne vrijednosti

 • referentni interval ili sve predefinisane rezultate kao i to koji su tačni a koji netačni (patološki)

 • da li će se naručivati na uputama od strane doktora iz bolničkih ili ambulantnih sistema (BIS/AIIS)

 • da li će se raditi na nekom od analizatora

Ukoliko će se raditi na nekom od analizatora, potrebni su nam podaci za uvezivanje:

 • naziv analizatora

 • šifra analize na analizatoru (Host code, Test code)

 • dilucija

 • jed. mjere

 • ukoliko analizu radite pod više metoda, navedite i pod kojom metodom analizu radite na ovom analizatoru

 • ostale informacije koje mislite da su bitne ili specifične za vaš zahtjev

2. Uvezivanje analize na analizator

 • naziv analizatora

 • šifra analize na analizatoru (Host code, Test code)

 • dilucija

 • jed. mjere

 • ukoliko analizu radite pod više metoda, navedite i pod kojom metodom analizu radite na ovom analizatoru

 • ostale informacije koje mislite da su bitne ili specifične za vaš zahtjev

3. Izmjene na analizama (ref. vrijednost, jed. mjere i sl.)

 • naziv analize

 • naziv uzorka

 • nova referentna vrijednost

 • nova jedinica mjere

 • ostale informacije koje mislite da su bitne ili specifične za vaš zahtjev

4. Problem komunikacije sa analizatorom

Molimo da prvo provjerite da li su svi kablovi spojeni na naš mrežni uređaj i analizator, da li imate mreže (interneta), da li su upaljena potrebna podešenja na analizatoru (npr. easy talk, querry mode on, host communicatio ON, itd.)

 • naziv analizatora

 • tačan opis problema

 • ukoliko su rađene intervencije od strane servisera, navesti koje i kada

 • ostale informacije koje mislite da su bitne ili specifične za vaš zahtjev

 • nakon intervencije molimo da budete dostupni na chat kako bi potvrditi da li je komunikacija uspostavljena, ili nije riješen problem

5. Dodavanje novog korisnika

 • ime i prezime korisnika

 • email korisnika

 • uloga u laboratoriji (npr. laboratorijsk tehničar, verifikator, administrator, itd.)

 • ukoliko se radi o multilab okruženju, molimo navedite i laboratorij kojem će korisnik moći pristupiti, ili više njih

 • ostale informacije koje mislite da su bitne ili specifične za vaš zahtjev

6. Problem sa ispisom etiketa na Zebra printeru

Prije slanja zahtjeva za intervenciju, molimo provjerite:

 • da li su svi kablovi uredno spojeni

 • da li imate ribona u printeru

 • da li su rađene neke izmjene od strane servisera ili IT službe na računaru gdje je spojen zebra printer.

Također, uradite restart računara i ugasite printer, i kada se računara upali onda upalite i printer.

Nakon toga, ako ponovo budete imali problem, uradite slijedeće:

 • opis problema (da li nikako ne radi print, da li izlaze prazne etikete i sl.)

 • Pokrenite TeamViewer aplikaciju i provjerite da li je računar uredno spojen na internet

 • Pošaljite nam TeamViewer ID i šifra od računara gdje je spojen Zebra printer

 • Molimo ostanite dostupni na chat da provjerimo printanje etiketa i da li smo otklonili problem

7. Izmjene na uputama/protokolima pacijenata

 • Puni broj protokola (uzorka) i/ili JMBG osobe za koje se radi uputa

 • naziv analize li uzorka za koji se rad izmjena

 • Kratak opis koje tačno izmjene je potrebno uraditi

8. Izmjene podataka osobe (JMBG, Prezime, ostali podaci osobe)

Provjerite i utvrdite tačne podatke osobe. Ukoliko se radi o osobi koja je upisana pod dva različita JMBG, molimo da budete sigurni u to koji je ispravan, a koji je potrebno ukloniti

 • Puno Ime i Prezime osobe

 • Ispravni JMBG

 • Neispravni JMBG

 • Da li postoje završene/naručene upute u sistemu pod neispravnim JMBG

 • Tačan opis izmjene koju je potrebno uraditi

9. Problem sa elektronskim uputama/zahtjevima

 • opisati da li imate problem na aktivaciji el. uputa ili se nalazi ne vide u ambulantom ili bolničkom informacionom sistemu (BIS/AIS)

 • kada je nastupio problem, da li se radi o više uputa

 • ukoliko je problem sa više zahtjeva, navedite nam primjer jednog broja zahtjeva

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?