Sve kolekcije
WizardLab uputstva
Novo u WizardLab-u
Notifikacije i mentions u WizardLab
Notifikacije i mentions u WizardLab
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom uputstvu saznajte sve o notifikacijama, odnosno obavijestima u WizardLab, kao i o mentions, odnosno mogućnosti da vi spomenete (označite) nekog od kolega u labu na nekoj od prijava, ili naravno da neko vas spomene.

To možete uraditi tako što u komentarima na uputi uz tekst komentara dodate i "@" te sa liste imena kolega u laboratoriji odaberete traženog.

U nastavku teksta ćemo koristiti termin mentions za ovu mogućnost, i naravno detaljno ćemo je pojasniti kroz primjer.


Uputstvo ćemo podijeliti u tri dijela:

 1. Kako funkcionišu notifikacije

 2. O čemu ćete sve biti notifikovani

 3. Kako da podesite koje notifikacije ćete dobivati

 4. Kako se koriste mentions

 1. Kako funkcionišu notifikacije (obavijesti)

Notifikacije služe za obavještavanje o bitnim događajima u WizardLab.

Obavijest će vam biti prikazana u gornjem desnom uglu ekrana, i ovisno o tome koliko imate novih (nepročitanih) notifikacija bit će prikazan i broj obavijesti.

Kada kliknete na ikonicu zvonce, otvorit će vam se lista svih notifikacija za vas, a lista je grupisana tako što na vrhu uvijek imate nove (koje niste pročitali, otvorili) i pročitane notifikacije ispod.

Da bi notifikacija prešla iz nove u pročitanu, potrebno je da kliknete na nju.

Klikom na notifikaciju, sistem otvara taj događaj koji je spomenut.

Npr. Ako kliknem na obavijest o hitnom uzorku koji nije završen u predviđenom vremenskom roku, sistem će otvoriti taj uzorak na obradi i mogu nastaviti rad.

Napomena: Da biste pristupili obradi morate imati omogućen pristup obradi u laboratoriji.

Nakon što smo to uradili, ova obavijest će preći iz novih u pročitane.

Imate dodatno mogućnost, ukoliko želite da sve obavijest označiti kao pročitane klikom na opciju "Označi sve kao pročitano".

Sada će sve obavijesti biti pročitane, i kod ikonice zvonce neće biti broj koji označava nove notifikacije.

Ukoliko ipak greškom neku od obavijest označite kao pročitanu, i želite da ostane u novim kako biste se kasnije vratili na nju, onda pokraj obavijesti koju želite označiti ponovo kao nepročitanu kliknite na ikonicu "tri tačke" i odaberite opciju "Označi kao nepročitano"

Napomena:

Svaki dan u ponoć se brišu sve notifikacije starije od četiri (4) dana od trenutka kreiranja.

Ovo važi i za pročitane i za nepročitane notifikacije. Na ovaj način vaš radni ekran neće biti pretrpan starim notifikacijama.

2. O čemu ćete sve biti notifikovani

U sistemu je podešen set događaja za koje ćete biti obaviješteni, bez mogućnosti da isključite notifikaciju za njih.

Pa ćete tako dobiti obavijest svaki put kada se desi neki od ovih događaja:

 • Kada vas spomene (mentiona) neko od kolega u komentarima na obradi

 • Kada neko od vaših kolega vrati u rad uzorak koji ste Vi odobrili

 • Kada dođe do neuspjelog slanja nalaza emailom (ako se koristi u Vašem laboratoriju)

 • Kada dođe do neuspjelog slanja SMS obavjestenja o završetku nalaza (ako se koristi)

Uz ove notifikacije, imate mogućnost da sami odaberete koje od narednih obavijesti želite da imate:

 • Odbijanje uzorka

  Bit ćete obavješteni kada neko od vašh kolega odbije uzorak koji se nalazi u procesu laboratorijske obrade

 • Hitni nezavršeni uzorci

  Bit ćete obavješteni o hitnim uzorcima koji nisu verifikovani na vrijeme. Ovdje imate i mogućnost unosa preferiranog vrijeme verifikacije u minutama

 • Flag na rezultatu pretrage

  Bit ćete obavješteni svaki put kada pretraga ima rezultat sa flagom. Ovdje imate mogućnost dodavanja flagova: nisko, visoko, obrati pažnju itd.

Ove notifikacije možete odabrati preko opcije na ličnim postavkama vašeg računa, a više o tome u nastavku teksta...

3. Kako da podesite koje notifikacije ćete dobivati

Dakle, u sistemu imate standardne notifikacije koje ne možete isključiti:

 • Kada vas spomene (mentiona) neko od kolega u komentarima na obradi

 • Kada neko od vaših kolega vrati u rad uzorak koji ste Vi odobrili

 • Kada dođe do neuspjelog slanja nalaza emailom (ako se koristi u Vašem laboratoriju)

 • Kada dođe do neuspjelog slanja SMS obavjestenja o završetku nalaza (ako se koristi)

Međutim, imate i dodatne notifikacije koje možete aktivirati po želji. To radite preko dijela preko dijela vaših ličnih postavki u sistemu što možete vidjeti na GIF-u ispod:

Ovdje na podešavanju notifikacija možete uključiti i neku ili sve od dodatnih 3 notifikacije:

Kao što vidite na slici, možete dobiti obavijest ukoliko je uzorak odbijen, zatim da dobijete obavijest ukoliko neki hitni uzorak nije verifikovan u određenom vremenskom intervalu koji vi podesite u minutama. I na kraju, možete dobiti notifikaciju za svaki rezultat analize koje ima flag koji vi opet možete da odredite ovdje, npr. H (povišen), ili više njih.

4. Kako se koriste mentions

Mentions, odnosno kada vas označi ili spomene neko od kolega na nekoj uputi je nova mogućnost i može biti od koristi za internu komunikaciju u laboratoriji.

Vi ćete kao što smo već naveli dobiti notifikaciju svaki put kada vas neko spomene na nekoj uputi, a dalje u uputstvu ćemo pokazati kako da vi spomene nekoga na uputi.

Dakle, da bi spomenuli (mention) nekoga od kolega na nekoj uputi, kao i dosad otvorite dio za komentare i tu uz tekst komentara/napomene spomenete i nekog od kolega tako što na tastaturi upišete znak "@" i sistem će vam automatski ponuditi listu svih kolega iz laboratorije.

Nakon toga, odaberete nekog od kolega sa liste.

Naravno, možete kao i sve komentare da ovaj komentar dodate ili na neki od uzoraka ili na cijelu uputu, kao i da označite da se prikaže na nalazu ako želite.

Također, možete i označiti više kolega u jednom komentaru ukoliko se za to ukaže potreba.

Sada kada ste označili kolegu, njemu će u notifikacijama stići obavijest i moći će klikom na obavijest otvoriti ovu uputu.


Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?