Sve kolekcije
Administracija u WizardLab-u
Administracija laboratorije
Šta je to analiza sa tekstualnim rezultatom i kako je podesimo?
Šta je to analiza sa tekstualnim rezultatom i kako je podesimo?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Određene analize mogu da imaju kompleksne rezultate za koje nije dovoljno neko jednostavno malo polje za upis rezultata.

Sada ćete za ove analize koje imaju vrstu rezultata tekstualni, za upis rezultata imati veliko polje, odnosno tekstualni editor za upis slobodnog teksta, ili odabir već predefinisanog rezultata, odnosno komentara.


Za analize sa ovom vrstom rezultata moguće je definisati templejte, odnosno predefinisane rezultate unutar administracije te analize. Na obradi tada imate mogućnost da jednostavno upišete tekstualni rezultat, ili da kao kod predefinisanih komenatara izaberete jedan od predefinisanih rezultata (templejt)

Da bismo imali ovakav predefinisan rezultat podešen, idemo na administraciju ove analize.

Administraciji analize mogu pristupiti samo korisnici koji imaju tu permisiju u laboratoriji.

Prvo idemo na administraciju laboratorije preko menija na desnoj strani ekrana. Zatim otvorimo dio za dodavanje analiza gdje odaberemo analizu i idemo na "Dodaj novi predložak."

A možete i brže doći do postavki analize tako što na glavnoj pretrazi tražite analizu za koju želite dodati tekstualni template (predložak)

Sada ovdje na predlošku upišemo naslov predloška i tekst.

Možete dodati koliko god predložaka želite, a možete naravno i preko dodatnih opcija na svakom predlošku izmjeniti ili ukloniti taj predložak

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?