Sve kolekcije
WizardLab uputstva
Kreni sa radom u WizardLab-u
Obrada, verifikacija i ispis/slanje nalaza
Obrada, verifikacija i ispis/slanje nalaza

Saznajte sve o obradi uzorka u WizardLab-u

Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

Što se tiče obrade uzoraka, uzorci mijenjaju status čim se snimi bar jedan rezultat pretrage, zatim kada su svi rezultati snimljeni uzorak se odobri, te na kraju ide verifikacija.

Dakle, na radnoj listi nađemo jedan uzorak koji je u statusu "NOVI". 

Kada ga otvorimo, vidimo da je pregled uzorka podijeljen na dvije cjeline:

 • podaci o prijavi

 • podaci o uzorku/uzorcima

U vrhu vidimo osnovne podatke o pacijentu, uz jasno istaknut broj prijave, a ispod vidimo podatke o samom uzorku, ili uzorcima.

Ako želimo vidjeti i ostale podatke o uputi, kao što je tag ili dijagnoza, onda kliknemo na strelicu

Podatke o prijavi možemo odmah odavde i izmjeniti preko dodatnih opcija koje nude slijedeće opciju:

 • Izmjene podataka prijave

 • Dodavanja komentara na prijavu

 • Dodavanje novog uzorka

 • Klikom na "Izmjena podataka prijave", otvara nam se prozor gdje možemo izmjeniti pošiljaoca uzorka, i doktora koji je naručio

 • klikom na "Dodavanje komentara na prijavu" otvara se odmah polje za upis komentara na cijelu prijavu

 • Opcija "Dodaj uzorak" služi za dodavanje novog uzorka sa analizama naknadno na prijavu, a više o tome pročitajte u uputstvu ovdje.

Ispod podataka o prijavi, imamo podatke o uzorku, gdje možete primjetiti crvenu boju koja označava vrstu uzorka, u ovom slučaju seruma.

Zatim primjećujemo i ikonicu sivi krug koja označava da je uzorak u statusu "NOVI", a  ispod se nalaze i sve pretrage koje su tražene.

Klikom na naziv uzorka možemo da vidimo detalje o uzorku, te da izmjenimo metodu - ukoliko za to postoji potreba.

Nadalje, klikom na ikonicu "3 crtice" imamo dodatne opcije uzorka pa možemo da:

 • Odobrimo rezultate

 • Uradimo ručnu separaciju uzorka

 • Odbijemo uzorak

 • Dodamo analize na uzorak

 • Ponovo isprintamo naljepnicu za uzorak

 • Odaberemo printer za naljepnice

 • Izmjenimo uzorak

 • Dodamo komentar/napomenu na uzorak


Odbijanje uzorka

Za uspješno odbijanje uzorka, odaberete opciju "Odbij uzorak" i tu ćemo morati dodati i razlog odbijanja i to snimiti. 

Napominjemo da kada jednom odbijete uzorak, razlog odbijanja uzorka će automatski biti vidljiv na nalazu, i ne možete više da dodajete komentar ili bilo šta drugo na ovaj uzorak.

Pokažimo to na primjeru ispod

Ako na jednoj uputi postoji više uzoraka, tada je odbijen samo jedan uzorak, a ne i cijela prijava.

Nadalje, ukoliko ste greškom odbili uzorak, možete da ga vratite u rad klikom na dugme "Poništi odbijanje", gdje ćemo ponovo morati upisati razlog poništavanja odbijanja uzorka.

Kao i ranije, i ovaj razlog vraćanja uzorka će biti vidljiv kao komentar u dijelu komentara.


Dodavanje analize na uzorak

Ukoliko želimo dodati još analiza na uzorak, odaberemo opciju "Dodaj analize" i sada u novom prozoru sa liste analiza dodanih za ovaj uzorak odaberemo jednu ili viiše analiza.

Analize možemo tražiti po nazivu ili odabrati sa liste ako ih odmah nađemo.

Ukoliko smo odabrali i dodali pogrešnu analizu istu možemo ukloniti odabirom "x" koji se nalazi u desnom uglu analize.


Izmjena uzorka

Na dodatnim opcijama uzorka možemo izmjeniti podatke, detalje uzorka.

Možemo izmjeniti:

 • prioritetnost uzorka (rutina/hitni)

 • anatomsko mjesto

 • metoda uzorkovanja

 • uzorak prikupio

 • vrijeme uzorkovanja


Na desnoj strani vidimo i broj komentara na uzorku/uputi, te klikom na ovaj broj  otvaramo prozor za komentare gdje možemo vidjeti postojeće komentare od ljekara ili sa prijave.

Od ostalih opcija za uzorak napominjemo i dodavanje komentara na uzorak i ručnu separaciju.

Više o komentarima/napomenama i kako da ih dodate saznajte u klikom na link ovdje, dok sve o ručnoj separaciju uzorka kao opciji saznajte klikom na link ovdje.


Kako upisati rezultat, odobriti i verifikovati uzorak?

Ukoliko se radi o analizama koje su uvezane na analizator, tada analizator automatski upiše rezultat, a vama ostaje da samo odobrite rezultat, a kasnije i verifikujete.

Dok, ukoliko radite ručni upis rezultata, to radite jednostavnim upisom rezultata u polje predviđeno za rezultat na svakoj od analiza zasebno i kliknete na dugme "Snimi" kako bi se rezultat snimio.

Primjetimo na GIF-u iznad da je status uzorka sada snimanjem rezultat jedne ili više analiza promijenjen iz statusa "NOVI" u statu "U RADU"

Za primjer upišimo i jedan rezultat za analizu gdje ćemo ćemo namjerno upisati rezultat van referentnog intervala.

Vidimo da je polje za upis rezultata obojeno crvenom bojom i da je dodan flag "H" koji označava visok rezultat.

Ponavljanje unosa rezultata analize

Ako želimo ponoviti ovu analizu, ovisn o tome da li radite ručni upis ili analizator prebaci rezultat imamo različite opcije.

 • Automatski upis rezultata preko analizatora

Prije nego ponovo pošaljemo rezultate sa analizatora, idemo na opcije analize i označimo za pojedinačnu analizu "Ponovi analizu"

Analiza pored naziva sada dobije oznaku strelica da je ponavljana i analizator će sada prebaciti/upisati rezultat ovdje.

Ukoliko ipak želimo ponoviti više analiza, da ne bismo svaku pojedinačno označavali, možemo preko opcije na uzorku odabrati opciju "Ponovi sve analize"

Kao što vidimo sada su sve analize na uzorku označene kao ponovljene.

 • Ručno ponavljanje upisa rezultata analize

Kada se radi o ručnom upisu rezultata, tada ponavljanje neke analize uradimo jednostavnim klikom na polje za upis rezultata, i upišemo novi rezultat i kliknemo na dugme "Snimi Promjene"

Kao što vidimo novi rezultat je snimljen, i sada imamo novu ikonicu desno od rezultata analize, plavu strelicu na koju ako kliknemo možemo vidjeti historiju upisa rezultata za ovu analizu na ovoj prijavi.


Kako odobriti rezultate?

Kada su upisani rezultati, a ne moramo upisati sve rezultate, kliknemo na "Odobri Rezultate". Time uzorak prelazi iz statusa "U Radu" u status "Odobren".

Ikonica za status uzorka promijeni boju u zelenu.

Napomena: Kao što vidimo, analize koje nemaju upisanu vrijednost, po odobravanju uzorka dobivaju ikonicu "prekriženog oka" koja označava da nece biti prikazane na nalazu pacijenta.

Kada je uzorak odobren, automatski se pojavi i nova opcija "Verifikuj Rezultate", i nije više moguće raditi nikakve izmjene na rezultatima analiza.

Bitno je napomenuti da se ova opcija prikazuje samo korisnicima koji imaju permisiju verifikacije uzoraka u laboratoriji.

Moguće je samo vratiti uzorak u rad, i upisati komentar na uzorak.

Ukoliko smo napravili neki propust, uzorak možemo uvijek vratiti u rad.

To uradimo preko opcija na uzorku gdje odaberemo opciju "Vrati u Rad" i nakon toga moramo upisati i razlog vraćanja uzorka u rad.

Ovaj razlog se snima kao komentar na uzorku i vidljiv je i na aktivnosti na prijavi/uzorku.

Sada je uzorak ponovo u statusu "U Radu" i moguće je ponovo upisati rezultate kao i komentar na uputu.


Verifikacija uzoraka

Nakon što su završeni rezultati, i uzorak je u statusu "ODOBREN", verifikator laboratorije može da verifikuje uzorak, što je i završni korak obrade uzorka.

Verifikator, prije same verifikacije može da pogleda komentare, te označi koji od komentara treba da idu na nalaz, a koji ne.

Više o komentarima i podešavanju vidljivosti komentara na nalazu pročitajte klikom ovdje.

Uzorak se verifikuje klikom na dugme "Verifikuj Rezultate"

Nakon uspješne verifikacije primjetimo da je ikonica statusa uzorka sada puni zeleni krug što označava da je uzorak završen i verifikovan, kao i da je uzorak sada u statusu "VERIFIKOVAN".

Sada od opcija za verifikovan uzorak imamo:

 • poništavanje verifikacije

 • ispis nalaza uzorka

Poništavanje verifikacije se radi kao i za skidanje odobrenja, dakle kliknemo na ovu opciju i obavezno upišemo razlog poništavanja verifikacije.

Preostaje nam i opcija da ispišemo nalaz uzorka klikom na "Ispiši nalaz" na opciji uzorka.

 

Ovdje je bitno spomenuti da ukoliko imate više uzoraka na prijavi, možete pojedinačno ispisati nalaz za svaki od uzoraka.


Ispis nalaza

Kada smo verifikovali sve uzorke na prijavi, pojavi nam se i opcija "Ispiši Nalaz".

Spomenimo da od dodatnih opcija za verifikovanu uputu imamo i izmjenu upute gdje možete recimo izmjeniti jezik nalaza pacijenta, i prikaz svih aktivnosti na uzorku/prijavi.

Vratimo se ipak na nalaz pacijenta.

Uz ispis nalaza, imate i slijedeće opcije, ali za njih moraju biti ispunjeni i određeni uslovi.

 • Slanje nalaza preko E-maila

  Nalaz možete poslati putem email-a ukoliko pacijent ima dodanu validnu email adresu, ili pošiljaoc (ambulanta, odjel) ima dodanu email adresu.

  Nakon što nalaz pošaljete, moći ćete ponovo klikom na ovo dugme poslati nalaz i više puta ako postoji potreba. Više o slanju nalaza mailom nađite klikom na link ovdje.

 • Slanje obavijesti o završetku nalaza putem SMS poruke

  Ako osoba ima u kartonu dodan validan broj telefona, možete mu poslati obavijest o završenom nalazu i putem SMS-a.

  Više o slanju nalaza putem SMS-a saznajte u uputstvu klikom na link ovdje.


Time smo došli do kraja ovog uputstva, a ukoliko su Vam potrebna dodatna pojašnjenja pišite nam preko chat-a i naš tim za podršku će Vam rado pomoći.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?