Sve kolekcije
WizardLab uputstva
Često postavljana pitanja (F.A.Q.)
Kako da uradim automatsku separaciju uzorka?
Kako da uradim automatsku separaciju uzorka?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U ovom članku ćemo pojasniti kako možete uraditi separaciju uzoraka u Vašem laboratoriju ukoliko za to imate potrebu.

Separaciju uzoraka u WizardLab-u možete raditi na dva načina, i to:

  • Ručna separacija uzorka

  • Automatska separacija uzorka

Rezultat procesa separacije je da uvijek uz orginalni uzorak, dobijete novi uzorak sa analizama koje ste odabrali i printaju se naljepnice sa tagom (o tagovima detaljnije u tekstu ispod).

U ovom uputstvu ćemo pojasniti automatsku separaciju uzoraka.


U uslovima kada je u laboratoriju potrebno raditi separaciju na mnogo uzoraka, recimo 200, proces ručne separacije može da uspori radni proces, te omogućava i pravljenje greški.

U tom slučaju, sada imate mogućnost korištenja automatske separacije uzorka, gdje se na nivou administracije u laboratoriji za pojedini uzorak.

Pa ćemo tako te uzorke dijeliti, po nekom ustaljenom pravilu i obrađivati na različitim analizatorima.

Ako za uzorak postoji neko pravilo automatske separacije, onda ćete imati za njega ikonicu "Automatska separacija", a ako ne onda imate samo na izboru ručni način.

Time će se na obradi uzorak separirati jednim klikom na ikonicu "Automatska separacija", a za svaki od novih uzoraka će Vam se ispisati barkod naljepnica, te će dobiti svoj tag (naziv) ukoliko se tako podesi u administraciji.

Pogledajmo prvo kako da uradite automatsku separaciju uzorka po zadanom pravilu.


  • Kako uraditi automatsku separaciju uzorka

Kao i kod ručne separacije, pokažimo to kroz korake, opet na primjeru uzorka "Serum" za koji smo već podesili u administraciji da se separira na 2 uzorka seruma, i dodijeljen je tag/naziv novom uzorku "Serum 2", te taj podatak vidimo na podacima o uzorku i printa se na barkod naljepnici te lijepi na uzorak.

Korak 1. - Pregled uzorka

Prvo ćemo na obradi pronaći i otvoriti pregled uzorka koji želimo podijeliti

Korak 2. - Odabir akcije "Automatska separacija"

Sada otvorimo meni sa dodatnim akcijama, pa opciju "Automatska separacija"

Kada smo to uradili, sistem će nas pitati da li smo sigurni da želimo podijeliti uzorak, i tu odaberemo "OK"

Napomena: Prilikom prijave, mora biti odabran printer za naljepnice da bi se mogla uraditi automatska separacija.

Sada ćete dobiti sistemsku poruku da ste uspješno separirali uzorak, i on će biti podijeljen onako kako je podešeno kroz administraciju za ovaj uzorak.

Također, isprintat će Vam se barkod etiketa sa tagom/nazivom "Serum 2" za novi uzorak, i nju lijepite na sami uzorak.

Dakle, vidimo da je podijeljen na 2 uzorka, a da pritom nismo morali ručno odabirati koje analize želimop prebaciti u drugi uzorak.

  • Tagovi na uzorku

Bitno je da spomenemo da kroz administraciju možemo podesiti tag, odnosno naziv novog/novih uzoraka koje dobijemo automatskom separacijom.

Ovaj podatak Vam može biti koristan za rutanje uzoraka u laboratoriji, pa recimo "Serum 2" ide u "sekcija/soba 2", a prvobitni uzorak "Serum" ide u sekciju 1.

Tag novog uzorka možete vidjeti u sistemu u dodatnim podacima o uzorku, a bit će ispisan i na barkod etiketi koju lijepite na uzorak.

Inicijalni uzorak se nalazi na vrhu, a ispod se nalazi novi separirani uzorak.

Da biste vidjeli tag na dodatnim podacima uzorka, jednostavno kliknite na naziv uzorka, u našem slučaju to je (Serum).

Kao što vidimo, novi uzorak ima tag "Serum 2" i taj isti podatak imate na barkod naljepnici.


Sada preostaje još da pojasnimo korake podešavanja automatske separacije kroz administraciju u WizardLab-u, a to možete pročitati u zasebnom članku klikom na link ovdje.

Napomena, da ovo podešavanje može da radi samo administrator u laboratoriji, te jednom kada se podesi, koristi se na nivou cijelog laboratorija.


Time smo došli do kraja ovog uputstva.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, molimo Vas da nas kontaktirate preko chat-a.

Sretno sa radom

Vaš WizardHealth tim

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?