Kako prijaviti novu uputu?
Sead avatar
Napisao/la Sead
Ažurirano prije više od tjedan dana

U WizardLab-u imate opciju, a ovisno od Vašeg laboratorija, da snimite novu elektronsku ili ručnu prijavu.

Za prijavu sanitarnih prijava, koristit ćete tagove, odnosno oznake u WizardLab-u, a to ćemo pojasniti kroz jedan primjer prijave.

U nastavku prvo ćemo pojasniti ručnu prijavi, a potom i kako da aktivirate elektronske upute u Vašem laboratoriju.


1. Ručna prijava

Ako želimo da prijavimo novu uputu, to možemo uraditi tako što idemo na navigaciju na lijevoj strani ekrana i odaberemo opciju "Prijava Uzoraka"


Bonus tip:

Imate mogućnost i da direktno sa pregleda kartona pacijenta naručite novu uputu za tog pacijenta klikom na dugme "Kreiraj Novu Prijavu".


Nakon toga će Vam se otvoriti prozor za izradu nove ručne prijave. Dakle sa kartona osobe moguće je naravno samo naručiti ručnu prijavu, a nikako elektronsku.


Nakon što smo kliknuli na dugme za prijavu uzoraka, otvorit će nam se prozor za odabir vrste uputnice.

Ukoliko Vaš laboratorij radi upis elektronskih i ručnih prijava, tada ćete imati opciju da izaberete između njih, s tim što će Vam uvijek prvo biti odabran upis elektronske upute.

Pošto želimo da snimimo ručnu uputu, kliknut ćemo na "Elektronska prijava uzoraka" i ovdje odabrati vrstu upisa "Ručna prijava uzoraka".

Kada smo to uradili, vidjet ćemo da sada imamo polje za pretragu i odabir subjekta (pacijent ili nehumani uzorak) za koji želimo napraviti novu prijavu.

Dovoljno je da upišete 2 karaktera, bilo da se radi o prva dva slova imena ili 2 karaktera identifikatora, i sistem će da Vam ponudi listu subjekata u sistemu.

Ukoliko ipak ne postoje rezultati za Vašu pretragu subjekta, tada možete dodati subjekta u sistem klikom na dugme "+ dodaj novi subjekt".

Kako da dodate novi subjekt pročitajte detaljnije na zasebnom uputstvu klikom na link ispod:

Ako ipak pretražite i nađete subjekat pretrage, tada ga jednostavno klikom odaberete sa liste ponuđenih rezultata.

Kada ste to uradili, otvara se novi prozor gdje vidimo sve bitne podatke za našeg pacijenta, a ispod se nalaze podaci o prijavi koje treba da popunimo.

Od dodatnih opcija spomenimo da ovdje sada možete klikom na ime i prezime pacijenta izmjenite njegove podatke u WizarLab-u.

Preostaje nam kao i dosad da popunimo podatke o Pošiljaocu, ko je zahtijevao uputnicu, odaberemo jezik nalaza, označimo da li želimo QR kod za provjeru validanosti nalaza prikazan na nalazu, zatim da upišemo dijagnozu ako postoji, te na kraju da dodamo oznaku, odnosno tag na prijavu.

Dodatno, imate i polje za upis važnijih kliničkih podataka gdje možete da upišete tekstualni opis kliničkh podataka za ovu prijavu, odnosno osobu za koju pravite novu prijavu.

Dodavanje oznake (tag) na prijavu nam može prvenstveno poslužiti za upis sanitarnih uputa, pa ćemo tako za sanitarnu uputu ovdje odabrati oznaku "sanitarna" i u sistemu ćemo kasnije jasno razlikovati ovu uputu po tom tagu.

Nadalje, moći ćemo filtrirati radnu listu tako da vidimo samo one upute koje su imale ovaj tag, odnosno koje su sanitarne.

Za ovaj primjer, mi ćemo pokazati kako da sada možemo da odaberemo recimo tag sanitarna.

Kliknemo na polje "Oznake prijave" i tu od ponuđenih oznaka odaberemo "sanitarna".

Ako želimo možemo odabrati i više od jednog taga, ukoliko postoji potreba.

Samo označimo na listi i taj tag i pojavit će se u odabranim tagovima za prijavu.

Sada su ova dva taga dodana za ovu prijavu, a ako ih želite ukloniti samo kliknete na "x" kraj naziva tag.

Dodatno, ako ne postoji tag koji želite u sistemu, i nemate ga ponuđena možete ga dodati.

Saznajte kako, uz druge detalje o tagovima kao što je filtriranje radne liste po tagovima, u uputstvu klikom na link ispod:

Sada kada smo upisali sve detalje uputnice, i dodali tagove, preostaje nam da pređemo na drugi korak prijave, dodavanje pretraga, a to ćemo uraditi klikom na dugme "Snimi podatke o prijavi".

Na drugom koraku prijave otvara nam se pregled upute, gdje u gornjem dijelu imamo podatke o pacijentu, te o detaljima upute koje smo dodali na prvom koraku.

Dodatne podatke o uputi, kao što je tag možete vidjeti ako proširite podatke o uputi klikom na "strelicu", dok ponovnim klikom skrivamo dodatne podatke kako bi fokus bio na dodavanju pretraga i uzoraka na prijavu.

Ukoliko želimo da izmjenimo neki od ovih podataka sa prvog koraka, npr. da izmjenimo oznake, kliknut ćemo na opciju "Uredi podatke".

Ako nema potrebe za tim, onda prelazimo na najbitniji dio na drugom koraku prijave, a to je dodavanje pretraga i uzoraka na prijavu.

Sada ovdje imate opciju da odmah dodate analize, ili da dodate uzorak.

Moguće je dodati samo uzorak bez odabranih analiza za uzorak klikom na dugme "+Dodaj Uzorak", a prilikom dodavanja uzorka imate opciju da upišete i podatke o uzorku:

 • vrsta uzorka - ovaj podatak je obavezan za unos

 • anatomsko mjesto

 • metoda uzorkovanja

 • uzorak prikupio

 • vrijeme uzorkovanja

Nakon toga možete dodati analize na uzorak ili snimiti novu uputu bez analiza na uzorku. Tada možete kasnije u toku obrade dodati neku analizu na uzorak.

Ako kliknete na dugme za dodavanje analiza, na dugme "+Dodaj Analize" imate opciju:

 • da dodate pretragu - gdje biramo iz pojedinačnih favorit (primarnih) pretraga i pretražujemo sve pretrage u sistemu po nazivu, i na kraju ih odaberemo

 • da dodate grupu pretraga - gdje biramo od favorit (primarnih) grupa pretraga u sistemu, ili pretražujemo sve grupe pretraga po nazivu i odaberemo željene grupe.

Pokazat ćemo i ovo naravno u nastavku ovog primjera dodavanja nove ručne upute.


Dodavanje analiza

Klikom na dodaj analizu možete pronaći i odabrati neku od analize u laboratoriji, s tim što su vam ovdje odmah ponuđene na listi sve analize koje su primarne, odnosno favorit grupe u vašoj laboratoriji.

U gornjem dijelu tog prozora imate polje za pretragu analiza po nazivu analize ili uzorka. Dovoljno je da upišete i jedan karakter naziva analize i sistem će ponuditi rezultate, ali najbolje je upisati barem 3 slova naziva analize ili uzorka.

Ispod toga se nalaze Vaše favoritne (primarne) analize koje ste imali i dosad i njih jednostavno odaberete sa liste.

Kada odaberemo jednu ili više analiza, kliknemo bilo gdje izvan ovog malog prozora i možemo vidjeti da smo dodali analize na prijavu.

Vidimo iz kojeg su uzorka, naziv analize, metodu kao i dodatne opcije.


Dodavanje grupe analiza

Naravno za brže dodavanje analiza, koristite kao i dosada panele, odnosno grupe analiza.

Kao i favorit analize, ove grupe analiza umjesto na lijevoj strani ekrana možete naći klikom na tab "Grupe" pri dodavanju analiza.

Sada ovdje kao i za analize možete da odaberete grupu analiza klikom na bilo koju od njih, ili da potražite grupu preko polja za pretragu upisom naziva grupe.

Napomena:

Favorit (primarne) analize i grupe analiza podešavamo kroz administraciju u WizardLab-u, i tu opciju mogu da koriste administratori u laboratoriji, ili da se obratite WizardHealth podršci.

Ukoliko ipak želite kao administrator da dodate ili izmjenite primarne analize i grupe analiza, saznajte kako u uputstvu klikom na link ovdje.

Dakle nakon što odaberemo jednu grupu, nakon toga opet kliknemo van prozora za odabir grupa i vidimo da smo dodali novu grupu analiza na prijavu.

Vidimo da su sve analize iz grupe dodane ispod, a iznad vidimo oznaku da je grupa dodana.

Svaka naredna grupa analiza koju dodamo, a možemo dodati koliko nam je potrebno i ovaj postupak samo ponovite, će isto biti prikazana u vrhu, tako da imate pregled šta ste sve dodali na prijavu.

Ako pogriješite ili jednostavno želite neku od grupa analiza da odstranite sa prijave, možete cijelu grupu analiza odstraniti klikom na "x" kraj naziva grupe.

Naravno, uvijek možete odstraniti i pojedinačno neku od analiza iz grupe klikom na "x" kraj naziva analize.


Akcije na uzorku: Prioritetnost, broj naljepnica i detalji uzorka

Kada se doda uzorak i analize, prije snimanja upute imamo dodatne opcije za uzorke i analize koje možemo mijenjati, ili eventualno upisivati dodatne podatke o uzorcima.

Pa navedimo svaku od opcija:

 • Promjenu prioritetnosti uzorka mijenjamo klikom na dugme "Rutina" jer je po default svaki uzorak rutinski dok ne postavimo drugačije.

  Dakle, kliknemo i odaberemo "HITNO" ukoliko se radi o hitnom uzorku.

Napomena: Prioritetnost određujete za svaki uzorak zasebno.

Kada označite da je uzorak hitan, to jasno vidite istaknuto crvenom bojom, a dalje u obradi će biti uvijek vidljivo.

 • Broj naljepnica također možete podesiti u ovom dijelu prijave.

Dakle, kao zadano ili default, za svaki uzorak je postavljena po jedna barkod naljepnica.

Ukoliko želite da printate recimo 2 ili 3 naljepnice za neki od uzoraka, onda jednostavno kliknete na ovo dugme "1 naljepnica" na nekom od uzoraka i u malom prozoru odaberete onoliko naljepnica koliko želite.

Mi smo u ovom primjeru odabrali 2 naljepnice.

 • Izmjeni podataka o uzorku, odnosno dodavanju detalja na uzorak pristupate tako što kliknete na naziv uzorka i u malom prozoru izmjenite, ili upišete dodatne podatke.

Sada će se otvoriti mali prozor gdje možemo da upišemo dodatne detalje o uzorku, i kada to uradimo kliknemo na "Snimi promjene" da bi se izmjene primjenile ili "Odustani" ako ipak ne želimo spasiti nikakve izmjene.

 • Dodaj Analize - preko ove opcije možete dodati još neku od analiza na uzorak ukoliko ste zaboravili inicijalno da ih dodate.

 • Izmjena metode analize

I na kraju, možete po potrebi da izmjenite i metodu za neku od analiza, a to jednostavno uradite klikom na naziv metode od te analize

Otvorit će se mali prozor gdje klikom na naziv metode dobijete listu svih metoda dostupnih za odabranu analizu, te jednostavno odaberete koju metodu želite od metoda dodanih za tu analizu.


I na kraju, kada pregledate cijelu uputu, i zadovoljni ste odabirom, preostaje da završite prijavu i isprintate barkod naljepnice.

Sada imate opciju da odaberete po potrebi neki drugi zebra printer na koji želite da isprintate naljepnice klikom na "tri tačke" kraj opcije prijave.

Sa liste printera možete odabrati na koji printer će se printati naljepnice sa tog radnog mjesta/računara.

Napomena: Sada će se naljepnice ubuduće printati na ovom printeru koji smo odabrali ako se radi prijava sa tog računara.

Kada smo sve odabrali i zadovoljni smo odabirom, kliknemo na dugme "Prijavi Uzorke" i time smo dodali novu prijavu.

U primjeru ovdje odmah smo kliknuli na pregled prijave i vidimo je na obradi u laboratoriji.


2. Prijava elektronske upute

Kao i kod ručne prijave, prvo idemo na dodavanje nove prijave preko navigacije sa lijeve strane ekrana.

Sada za elektronske upute imamo opciju da prijavimo uputu na jedan od 3 načina:

 • da aktiviramo uputu po broju prijave, odnosno preko broja zahtjeva

 • da aktiviramo uputu pretragom po imenu i prezimenu subjekta

 • da aktiviramo uputu preko identifikatora

Napomena:

Preporučujemo da radite aktivaciju preko broja prijave, međutim ukoliko želite da vidite sve elektronske uputnice koje su trenutno naručene za osobu, onda potražite preko identifikatora ili imena i prezimena. Tada će Vam se izlistati sve elektronske upute koje su trenutno naručene za tu osobu.

Dakle, upišemo u polje broj prijave i kliknemo tipku enter. Prikazat će nam se uputa sa svim osnovim podacima.

Evo jednog primjera pregleda elektronske upute:

Sada preostaje da kliknemo na ovu uputnicu i otvorit će nam se pregled elektronske uputnice.

Kao i kod ručne prijave da eventualno dodate ili uklonite neku od analiza, izmjenite metodu itd. Sve ove detalje pogledajte u dijelu ručne prijave na početku uputstva.

Međutim, ovdje većinom uradite samo pregled i preostaje da snimite novu uputu.


Time smo došli do kraja ovog uputstva. Za dodatna pitanja ili nejasnoće javite se našem timu za podršku korisnicima.

Sretno s radom

Vaš WizardHealth tim.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?